Тав тухтай шүүх

 • Тав тухтай шүүх

  Тав тухтай шүүх

  Ар талдаа уян налархай дэвсгэрээр тохилог тохилог талбайнууд, булчингийн ачааллыг бууруулж, тоглогчийн тав тухыг нэмэгдүүлэхийн тулд тоглолтын үеэр хяналттай хажуугийн цохилтыг өгдөг, субстратын бага зэргийн доголдолтой нийцдэг, энэхүү пүршний дэвсгэр систем нь тоглогчийн доод нуруу, өвдөг, үе мөчийг хамгаалдаг.

  Онцлогууд
  ● Арын дэвсгэрийн дизайн: Маш сайн тав тухтай байдал, цохилтонд тэсвэртэй
  ● Гүйцэтгэл: Өндөр ба бага температурт бага зэргийн уян хатан өөрчлөлт
  ● Бөмбөгийн цохилт: Дунджаас дээш
  ● Цаг агаарт тэсвэртэй: Температурыг тэсвэрлэх чадвар -40℃-70℃