Холбогчдын шүүх

 • Холбогчдын шүүх

  Холбогчдын шүүх

  Court Linkers нь гадаа олон төрлийн спортод зориулагдсан бөгөөд цочрол шингээх чадварыг оновчтой болгож, цохиурын гэмтлийн эрсдлийг бууруулж, хурдан ус зайлуулах, өндөр таталт, бөмбөгийг сайн буцаах зориулалттай.
  Онцлогууд:

  ● Зөөлөн холболтын бүтэц: Барилга хоорондын өргөтгөлийн холбоос нь дулааны тэлэлт, хүйтэн агшилтаас үүссэн товойж, хагарлыг үр дүнтэйгээр хөнгөвчлөх боломжтой.
  ● Үл давтагдах бат бөх байдал: Түрэмгий тоглолтыг тэсвэрлэж, онцгой хүч чадал, урт хугацааны ашиглалтын хугацааг тэсвэрлэдэг
  ● Цаг агаарт тэсвэртэй: Температурыг тэсвэрлэх чадвар -40℃-70℃
  ● Тохируулсан лого боломжтой